Členové rodiny
(Občanská výchova)

Připojený soubor: clenove-rodiny.pdf

Doporučený ročník: 7
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální vývoj
Cíl aktivity: ujasnit si rodinné vazby, z pracovního listu rozpoznat nepravdivou tezi
Cílový jazyk: členové rodiny (pojmy, vysvětlení vztahu k "mé osobě")
Časový nárok: 30 minut
Pomůcky: pracovní list, předem připravený rodokmen

  • Žáci si na hodinu přinesou své rodokmeny, jejichž zpracování dostali v minulé hodině za domácí úkol.
  • Společně si zopakujeme názvy členů rodiny a žáci je definují vzhledem k sobě samému, např.: "My uncle is my father's brother." (Strýc je bratr mého otce.).
  • Potom si žáci do vlastního rodokmenu připisují anglické ekvivalenty pro členy rodiny. Nemělo by jim to trvat příliš dlouho, neboť slovní zásobu znají z nižších ročníků.
  • Rozdáme pracovní listy s několika formulacemi a úkolem žáků bude rozpoznat pravdivá a nepravdivá tvrzení. Soutěží, kdo první odhalí chyby a správně je opraví.
  • Následuje společná kontrola.

Classroom language:

Write the names of your family members in English in your family tree. Napište anglicky členy vaší rodiny do vašeho rodokmene.
Which sentences are false? Correct them. Které věty jsou nepravdivé? Opravte je.

Varianta:

Žáky posadíme do kruhu (pokud je ve třídě žáků mnoho, vytvoří kruhů více). Doprostřed umístíme kartičky s tvrzeními lícovou stranou dolů. Určíme žáka, který sejme vrchní kartičku. Předá ji sousedovi po levici, ten ji předá svému sousedovi po levici atd. Nikdo se nesmí na kartičku podívat, dokud nezazvoní budík, který jsme nastavili. Ten, kdo zrovna drží kartu, když budík zazvoní, přečte větu a řekne, zda je správně nebo ne. Pokud správně není, opraví ji.

Interaktivní pracovní list k tématu:  My Family


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010