Co mě čeká?
(Občanská výchova)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: dozvědět se svůj osud
Cílový jazyk: budoucí čas tvořený pomocí will
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: čtyři papírové sáčky, papír, tužka

  • Na papírové sáčky napíšeme JOB, HUSBAND/WIFE, NUMBER OF CHILDREN, CITY.
  • Každý hráč dostane čtyři lístky papíru, na které napíší odpověď na otázky vyučujícího. Neprozrazujeme, za jakým účelem se jich ptáme.
  • Na první lístek napíší jméno muže nebo ženy, buď koho všichni znají, nebo jméno celebrity: "Write down on one slip of paper the name of a man or woman - either someone we all know or a celebrity."
  • Na druhý lístek napíší druh zaměstnání: "Write down on one slip of paper a type of job."
  • Na třetí lístek napíší číslo: "Write down on one slip of paper a number."
  • Na poslední lístek napíší jméno města: "Write down on one slip of paper the name of a city or a place."
  • Lístečky postupně od všech vybereme a vložíme do korespondujícího sáčku, tj. jména vložíme do sáčku s názvem HUSBAND/WIFE atd.
  • První z žáků si z každého sáčku vezme jeden lístek a přečte ostatním svůj osud: "I'll marry ___, I'll have a job as a _______, I'll have ______child/ children, and I'll live in _________."

Classroom language:

Write down on one slip of paper the name of a man or woman - either someone we all know or a celebrity. Napište na lístek papíru jméno muže nebo ženy - buď někoho, koho všichni známe, nebo celebrity.
Write down on one slip of paper a type of job. Napište na lístek druh zaměstnání.
Write down on one slip of paper a number. Napište na lístek číslo.
Write down on one slip of paper the name of a city or a place. Napište na lístek jméno města nebo název místa.
I'll marry ___, I'll have a job as a _______, I´ll have ______child/children, and I'll live in ______. Ožením se s / vdám se za ____, budu pracovat jako___,budu mít _____ dítě/dětí a budu žít v _________.

Interaktivní pracovní list k tématu: My Future


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010