Dobrý kamarád
(Občanská výchova)

Připojený soubor: dobry-kamarad.pdf

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zamyslet se, jaký by měl být náš opravdový kamarád
Cílový jazyk: sloveso should
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list

 • Rozdáme žákům pracovní list, na kterém jsou názory na to, jaké vlastnosti by měl nebo neměl mít dobrý kamarád.
 • Žáci si pozorně čtou jednotlivá tvrzení a ve sloupcích napravo zaškrtávají TRUE nebo FALSE podle toho, co si myslí.
 • Když jsou všichni hotovi, vytvoří skupinky po třech až čtyřech a porovnají si své názory, diskutují.
 • Potom si společně povídáme o tom, jaké vlastnosti by měl mít dobrý kamarád a jak by se měl chovat k nám i k ostatním lidem.
 • Zeptáme se, zda takového kamaráda někdo má.

Classroom language:

Read the statements about the qualities a good friend should have and tick true or false. Přečtěte si tvrzení o vlastnostech, které by dobrý kamarád měl mít a zaškrtněte pravda nebo lež.
Compare and discuss your opinions in groups. Porovnejte a prodiskutujte své názory ve skupině.
Well, what qualities should a good friend have? Dobře, jaké kvality by měl tedy dobrý kamarád mít?
Have you got such a friend? Máte takového kamaráda?

Doplňková aktivita:

Žáci si mohou udělat test, jakými kamarády jsou.

What sort of friend are you?

 1. If my friend has a problem, I…
  a) listen to him/her and try to understand.
  b) go out with him/her and have some fun.
  c) tell him/her what to do.
 2. If my friend thinks his/her homework is difficult, I…
  a) try to help him/her to understand it.
  b) say "Don't worry - it's only homework.."
  c) tell him/her to ask the teacher for help.
 3. If my friend is ill, I usually…
  a) visit him/her.
  b) send him/her a "get well soon" text.
  c) tell him/her how to get better.
 4. If I don't like my friend's clothes, I…
  a) don't tell him/her, it's not important.
  b) say "your clothes are interesting."
  c) say "I don't like your clothes."
 5. If my friend is a bit late, I…
  a) wait for him/her.
  b) don't get angry because I'm always late.
  c) text him/her and say "Hurry up!"
 6. If it's my friend's birthday, I usually…
  a) make something for him/her.
  b) choose a fun present for him/her.
  c) choose a useful present for him/her.

KEY

Mostly a)s You are kind and helpful. You don't like telling the truth if it upsets your friends.

Mostly b)s You are easy-going and good fun, but you don't like listening to your friends' problems.

Mostly c)s You are honest. You speak your mind, but you can sometimes be a bit bossy.


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010