(Občanská výchova)

Připojený soubor: ja.pdf

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: občanská výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: mluvit o sobě samém, zamyslet se nad sebou, nestydět se říci, v čem jsem dobrý/á a v čem jsou mé slabiny
Cílový jazyk: I like/I love…, I don't like/I hate…I'm good at…, I'm not very good at…, my strengths/weaknesses are...
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Na úvod žákům řekneme, co máme rádi, v čem jsme dobří, jaké jsou naopak naše slabiny apod.
  • Potom se náhodně zeptáme několika žáků na to samé a rozdáme pracovní list.
  • Každý pracuje samostatně. Necháme žákům čas, aby se zamysleli a napsali o sobě co nejvíce.
  • Když jsou připraveni hovořit, vyzveme jednoho po druhém, aby své poznámky přečetli nebo jinak sdělili ostatním.

Classroom language:

I like/I love… Mám rád/a /Miluji…
I don't like/I hate… Nemám rád/a /Nenávidím…
I'm good at…, I'm not very good at… Jsem dobrý/á v…, Nejsem dobrý/á v…
My strengths/weaknesses are… Moje silné stránky/slabiny jsou…

Doplňková aktivita 1:

Doma si žáci mohou pracovní list zpracovat i z výtvarného hlediska (nalepit nebo nakreslit obrázky či symboly, které souvisejí jen s nimi) a vytvořit si plakát o sobě.


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010