Bankovní služby
(Občanská výchova)

Připojený soubor: bankovni-sluzby.pdf

Doporučený ročník: 9
Předmět: občanská výchova
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: vyplnit křížovku
Cílový jazyk: bank services, bank account, bank vault, loan, insurance…
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list s křížovkou, slovník

  • Na úvod vysvětlíme, že existuje více druhů bank a zdůrazníme, že ne každá banka je pro běžného klienta (viz ČNB).
  • Zaměříme se na poskytování bankovních služeb běžným klientům. Tyto služby se žáci naučí rozeznávat a budou schopni je vysvětlit.
  • Potom žáci dostanou do dvojice napůl vyplněnou křížovku, ovšem každý z nich má vyplněnou jinou polovinu.
  • Dáme žákům pět minut na to, aby si prošli slovíčka v křížovce a ujistili se, že jim rozumějí. V případě potřeby se mohou zeptat vyučujícího nebo se podívat do slovníku.
  • Žáci se ve dvojici střídají v definování slov ze své křížovky, takže partner si vždy doplní slovo, které mu chybí, do své křížovky. Dbáme na to, aby si navzájem do křížovek nekoukali a daná slova jen neopsali. Pokud slovo neuhodnou, mohou ho odložit na později. Nepodaří-li se jim slovo uhodnout ani pak, slovo si prozradí.
  • Po vyplnění všech rámečků budou mít oba identickou křížovku, kterou si porovnají a zkontrolují pravopis slov.

Classroom language:

Help your partner to fill in the other half of the crossword. Pomoz partnerovi doplnit druhou polovinu křížovky.
Give the definition of the words. Definujte slova.
Take it in turns. Střídejte se.
If you can't guess a word, return to it later. Pokud nemůžete slovo uhodnout, nechte jej na později.
Compare the crosswords and check your spelling. Porovnejte si křížovky a zkontrolujte pravopis.
What's 1 down? Co je 1 dolů?
What's 6 across? Co je 6 vodorovně?

Doplňková aktivita:

Žáci vytvoří vlastní křížovku. K chybějícím slovům mohou vytvořit legendy.


Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010