Describe Your Graph
(Matematika)

Doporučený ročník: 7
Předmět: matematika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem
Cílový jazyk: Pie chart, bar chart, line graph, rise, drop, there are (35 boys in the 7th grades this year), number, percentage, show PRESENT SIMPLE

Describe Your Graph - interaktivní pracovní list


Návrat do:
Matematika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010