At a Party
(Matematika)

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: matematika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem
Cílový jazyk: Bread and butter, banana, water, lemonade, pizza, sandwich, beer, apple, crisps, birthday cake, coffee COUNTABLE/UNCOUNTABLE

At a Party - interaktivní pracovní list


Návrat do:
Matematika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010