Bludiště se zlomky
(Matematika)

Připojený soubor: bludiste-se-zlomky.pdf

Doporučený ročník: 7
Předmět: matematika
Cíl aktivity: dostat se na druhý konec bludiště pomocí výpočtu zlomků
Cílový jazyk: čtení zlomků;divided by, multiplied by, equal
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: hrací plán bludiště, tabule nebo zeď, křídy, klacky, kameny, plůtky a provázky

  • Pracovní list s bludištěm nakopírujeme, zvětšíme a připevníme na tabuli/zeď nebo umístíme na zem v dostatečné vzdálenosti od sebe.
  • Žáci vytvoří družstva a každé si stoupne k hracímu listu.
  • Žáci musejí vždy vypočítat, kolik je hodnota z daného celku, aby věděli, kterou cestou v bludišti pokračovat (mají vždy na výběr ze dvou výsledků). Správný výsledek vždy označí.
  • Vítězí družstvo, které se jako první dostane do cíle, tj. k pokladu.
  • Na závěr si cestu bludištěm projdeme společně. Žáci říkají celý postup, jak došli ke správnému výsledku: "Three quarters of sixteen: sixteen divided by four equals four, and four multiplied by three equals twelve, so we go to that answer."

Classroom language:

Three quarters of sixteen, 3/4 z 16 (tři čtvrtiny z šestnácti),
sixteen divided by four equals four, 16 ÷ 4 = 4 (šestnáct děleno čtyřmi rovná se/jsou čtyři)
and four multiplied by three equals twelve, a 4 × 3 = 12 (čtyři násobeno třemi/krát tři rovná se/je dvanáct),
so we go to that answer. takže jdeme na tuto odpověď.

Doplňková aktivita:

Žáci zapíší ke každému výpočtu celý postup (viz příklad pod bludištěm).

Varianta:

Skutečné bludiště si můžeme vytvořit i jinde. Ve třídě či v tělocvičně nakreslíme křídou na zem cesty, po kterých se žáci snaží dostat k cíli. Za pěkného počasí lze na školní zahradě vytvořit bludiště buď na betonovém/asfaltovém podkladě, opět si můžeme křídou nakreslit cesty, nebo na trávníku pomocí kamenů, klacků a plůtků (do země zapíchneme klacky a mezi ně natáhneme provázky).


Návrat do:
Matematika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010