A FRACTION OF A PARTY
(Matematika)

Připojený soubor: a-fraction-of-a-party.doc

Téma: dělení zlomků
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (vyjednávání, dělání kompromisů)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cílový jazyk: jídlo, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Další připojené soubory:

Interaktivní pracovní list k tématu: At a Party

Připojené video:


Návrat do:
Matematika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010