Celá čísla - casino
(Matematika)

Připojený soubor: cela-cisla-casino.pdf

Doporučený ročník: 7
Předmět: matematika
Cíl aktivity: sčítání a odčítání celých čísel
Cílový jazyk: integers, negative numbers, natural numbers, addition, subtraction
Časový nárok: 15 - 20 minut
Pomůcky: tabule, pracovní list s křížovkou a hrací list (lze okopírovat oboustranně na A4), lepidlo

  • Seznámíme žáky s cílem hodiny - procvičit sčítání a odčítání celých čísel. Zopakujeme, co jsou to celá čísla.
  • Rozdáme žákům pracovní listy, kde jsou příklady na sčítání a odčítání celých čísel včetně výsledků. Ne všechny výsledky jsou správné. Žáci mají rozhodnout, zda je výsledek správný, či nikoli. V případě, že výsledek považují za chybný, napíší vedle správný. "Decide if the result is correct or not. If the result is ok, tick the box under ‚good'. If there is a mistake, tick the box under ‚no good', and write down the correct answer." Stejné příklady, ale se správnými výsledky jsou i na tabuli, avšak žáci je zatím nesmí vidět.
  • Na řádek pod slovo bet (sázka) žáci napíší, kolik chtějí vsadit na správný výsledek. Pokud si jsou správností jisti, vsadí hodně (max. 100 bodů), pokud si jisti nejsou, vsadí méně (min. 10 bodů): "Write down your bet on the bet line. If you are confident, bet a lot. If you aren't so confident, bet a little."
  • Když jsou připraveni, odkryjeme příklady se správnými výsledky na tabuli a žáci si zkontrolují své odpovědi: "Check to see if you were correct."
  • Za každou správnou odpověď si žák k základu 100 bodů přičte body, které původně na správný výsledek vsadil: "If you were correct, add the amount you bet to your total score." Za každou špatnou odpověď si žák od základu 100 bodů odečte body, které původně na správný výsledek vsadil: "If you were wrong, subtract the amount you bet from your total score."
  • Žák s nejvíce body vyhrává.

Pozn.: Pokud někteří žáci přijdou o všechny body, nebo se dokonce dostanou do minusu, můžeme jim půjčit dalších 100 bodů, ale na konci hry nám musejí vrátit bodů 200.

Classroom language:

Zkontrolujte, zda jste měli pravdu.
Decide if the result is correct or not. Rozhodněte, zda je výsledek správný.
If the result is ok, tick the box under "good". Pokud je výsledek v pořádku, zaškrtněte políčko pod "správný".
If there is a mistake, tick the box under "no good"and write down the correct answer. Pokud je tam chyba, zaškrtněte políčko pod "nesprávný" a napište správnou odpověď.
Write down your bet on the bet line. Zapište svou sázku do řádku sázek.
If you are confident, bet a lot. Pokud jste si jistí, vsaďte hodně.
If you aren't so confident, bet a little. Pokud si nejste příliš jistí, vsaďte málo.
Check to see if you were correct.
If you were correct, add the amount of your bet to your total score. Pokud jste měli pravdu, připočítejte sázku ke svým celkovým bodům.
If you were wrong, subtract the amount of your bet from your total score. Pokud jste se zmýlili, odečtete sázku od svých celkových bodů.

Doplňková aktivita:

Připravíme žákům křížovku s tajenkou, do které slovy vepíší správné výsledky, tedy např. je-li výsledek -5, napíší do křížovky minus five.

Pozn.: Písmena obsažená v tajence musejí být v křížovce pod sebou.

Správné odpovědi:

Výsledky: Výsledky zapsané do křížovky:
-12 minus twelve
0 zero
350 three hundred and fifty
-2 minus two
-53 minus fifty three
-5 minus five
150 one hundred and fifty
-112 minus one hundred and twelve
-37 minus thirty seven

Tajenka:

WEDNESDAY


Návrat do:
Matematika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010