Čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel
(Matematika)

Připojený soubor: cteni-psani-a-porovnavani-desetinnych-cisel-2listy.pdf

Doporučený ročník: 6
Předmět: matematika
Cíl aktivity: čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel
Cílový jazyk: units, tenths, hundredths, thousandths; stupňování přídavných jmen small, large
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní listy A a B

  • Žáci jsou v úvodu seznámeni s názvy jednotlivých desetinných řádů v angličtině:
    popis čísla s desetinou čárkou
  • Žáci dostanou do dvojice dvě varianty pracovních listů, verzi A a verzi B.
  • Každý přečte své číslo sousedovi a ten jej zapíše do prvního, nebo třetího sloupečku tabulky na svém pracovním listě (záleží na verzi).
  • Když zapíší všechna chybějící čísla, doplní do prostředního sloupečku znaménka <, >, = a dokončí zbývající úlohy na pracovním listě.
  • Výsledky porovnají s ostatními dvojicemi.

Classroom language:

Version A: Read the decimals from the first column to your neighbour. Verze A: Přečti desetinná čísla z prvního sloupce svému sousedovi.
Version B: Read the decimals from the third column to your neighbour. Verze B: Přečti desetinná čísla ze třetího sloupce svému sousedovi.
Write the decimals down in the chart. Zapište desetinná čísla do tabulky.
Write the signs greater than, less than, equal to. Doplňte znaménka větší než, menší než, rovná se.
Compare your results with the others. Své výsledky porovnej s ostatními.

Návrat do:
Matematika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010