Informační a komunikační technologie
(Strana 2)

Hardwarové díly počítače

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: zopakovat názvy částí počítače
Časový nárok: 10 minut

Historie počítačů

Doporučený ročník: 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: doplnit události do časové osy
Časový nárok: 20 - 25 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: historie-pocitacu-2listy.pdf

Holky, kluci a počítač

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, výtvarná výchova - osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: existence rozdílu v přístupu k počítači mezi chlapci a dívkami
Časový nárok: 30 - 45 minut

Hra se soubory a složkami

Doporučený ročník: 6
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: rozlišovat termíny soubor/složka a kopírovat/vyjmout/vložit
Časový nárok: 15 minut

Human Communication

Doporučený ročník: 8,9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

ICT vtipy

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: zapamatovat si text a nadiktovat ho spolužákovi
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: ict-vtipy.pdf

Internet - osmisměrka

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: prohloubit slovní zásobu k tématu Internet
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: internet-osmismerka.pdf

Jazyk SMS

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: identifikovat slova se stejnou výslovností, identifikovat jazyk sms; nahrazování písmen/slov/čísel
Časový nárok: 5 - 25 minut (vhodné jako krátká aktivita na začátku či konci hodiny)

Připojený soubor: Připojený soubor: jazyk-sms.pdf

Jídelní lístek

Doporučený ročník: 6
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: graficky upravit jídelníček školní jídelny na aktuální týden
Časový nárok: 15 minut

Jízdní řády

Doporučený ročník: 6
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: najít na internetu vhodné dopravní spojení mezi dvěma destinacemi
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: jizdni-rady.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010