Bingo
(Informační a komunikační technologie)

Připojený soubor: bingo-3listy.pdf

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: opakování slovní zásoby pro hardware a software
Cílový jazyk: viz karty
Časový nárok: 15 - 20 minut
Pomůcky: Bingo karty, sáček

  • Krátce připomeneme, nebo vysvětlíme princip hry Bingo. Jeden říká pojmy z tzv. Master Bingo Card, ostatní na svých kartičkách hledají obrázek odpovídající danému slovu. Pokud odpovídající obrázek mají, škrtnou ho. Takto se postupuje, dokud nejsou vyškrtány všechny obrázky v řadě či sloupci. Kdo má vyškrtanou celou kartu, získal "velké Bingo".
  • Master Card rozstříhanou na jednotlivé kartičky vložíme do sáčku.
  • Každý žák dostane Bingo kartu, pakliže je žáků více než osm, budou se karty opakovat nebo mohou žáci hrát ve dvojici.
  • Ze sáčku vyndáme první kartu se slovem a přečteme ho nahlas. Pokud má někdo z žáků na své Bingo kartě ilustraci korespondující se slovem, musí ji vyškrtnout.
  • Vyndáváme jedno slovo za druhým a žáci postupně vyškrtávají obrázky.
  • Vyhrává skupina, která na své Bingo kartě vyškrtá všechny obrázky jako první.

Classroom language:

We will play Bingo. Budeme hrát Bingo.
I`ll say a word and you cross it out on your card (if it`s there). Budu říkat slova a vy je budete vyškrtávat na své kartě (pokud na té vaší budou).
Once you have all the pictures in a row or column crossed out, shout out BINGO! Jakmile budete mít všechny obrázky v řadě nebo ve sloupci vyškrtnuté, zakřičíte BINGO!
"Big Bingo" is when all the pictures on your card are crossed out. "Velké Bingo" je, když máte vyškrtnuté všechny obrázky na vaší kartě.

Návrat do:
Informační a komunikační technologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010