Computer Parts
(Informační a komunikační technologie)

Doporučený ročník: 6,7
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem
Cílový jazyk: monitor, mouse, keyboard, system unit, speaker, printer, scanner, headphones, card reader, modem, USB flash drive, CD drive, webcam, USB slot QUESTIONS

Computer Parts - interaktivní pracovní list


Návrat do:
Informační a komunikační technologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010