E-shopy
(Informační a komunikační technologie)

Připojený soubor: e-shopy.pdf

Doporučený ročník: 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: identifikovat náležitosti správného internetového obchodu
Cílový jazyk: price, tax, delivery conditions, warranty, payment conditions…
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: počítače, internetový zdroj (e-shopy), kartičky se slovní zásobou, tabule

  • Nejprve se žáků zeptáme, co nakupují a zda už někdy něco on-line koupili a jaká je jejich zkušenost: "Do you shop online? Have you ever bought anything online? What`s your experience of shopping online? Were you happy?" Někdo možná nerad nakupuje on-line, můžeme se proto zeptat, jaké v tom vidí zápory, nevýhody: "Why don`t you like online shopping? What are the disadvantages?" Takto lze v krátkosti porovnat nakupování v kamenných obchodech a nakupování on-line.
  • Dále se můžeme ptát, co by si neváhali koupit on-line a co by si naopak on-line nikdy nekoupili: "What would you buy online? What wouldn`t you buy online?"
  • Žáci se rozdělí do dvojic.
  • Zadáme žákům ve dvojicích, aby se podívali na několik e-shopů (české i anglické) a identifikovali základní parametry: "What information should be included in a good e-shop?"
  • Po stanovené době ověřujeme výsledky hledání žáků a vytvoříme seznam na tabuli.
  • Žáci dostanou do dvojic sadu kartiček obsahující české a anglické výrazy z oblasti e-shoppingu. Mají za úkol k sobě přiřadit ekvivalenty.
  • Zatímco žáci pracují, sledujeme jejich činnost.
  • Následně společně zkontrolujeme.

Classroom language:

Do you shop online? Nakupujete on-line?
Have you ever bought anything online? Koupili jste někdy něco on-line?
What`s your experience? Jakou máte zkušenost?
Were you happy? Byli jste spokojeni?
Why don`t you like online shopping? Proč nemáš rád/a nakupování on-line?
What are the disadvantages? Jaké jsou nevýhody?
What would you buy online? Co bys koupil/a on-line?
What wouldn`t you buy online? Co bys nekoupil/a on-line?
What information should be included in a good e-shop? Jaké informace musí obsahovat kvalitní e-shop?
Match the Czech to the English equivalent. Přiřaď český ekvivalent k anglickému.

Návrat do:
Informační a komunikační technologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010