Brainstorming
(Informační a komunikační technologie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: zopakovat libovolnou slovní zásobu
Cílový jazyk: slovní zásoba odpovídající tématu brainstormingu
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: papír, tužka nebo počítač s textovým editorem

  • Žáci si připraví buď čistý list papíru, nebo otevřou okno textového editoru.
  • Zadáme téma, jehož slovní zásobu chceme se žáky procvičovat, opakovat, např. hardware, software, the internet, ICT classroom aj.
  • Téma napíšeme na tabuli, aby jej měli žáci stále na očích.
  • Stanovíme časový limit (ne více než 3 minuty).
  • V daném časovém limitu musejí žáci napsat co nejvíce slov, slovních spojení či frází souvisejících s určeným tématem.
  • Následuje vyhodnocení - hodnotí se počet, ale také smysluplnost napsané slovní zásoby. Zapisujeme na tabuli a žáci do sešitů.

Classroom language:

Take a pen and a blank sheet of paper. Vezměte si tužku a prázdný list papíru.
Open a new word processor file. Otevřete si nový soubor textového editoru.
Which words are connected with the topic (hardware)? Jaké slova mají souvislost s tématem (hardware)?
In 3 minutes write as many words and phrases as you can think of. Ve 3 minutách napište co nejvíce slov a frází.

Varianta:

Připravíme si a promítne žákům na tabuli obrázky velkého množství slovní zásoby (možno použít obrázky z aktivit pexeso software a hardware). Žáci mají za úkol, opět ve stanoveném časovém limitu, vypsat názvy co nejvíce věcí na obrázcích.


Návrat do:
Informační a komunikační technologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010