Chatování
(Informační a komunikační technologie)

Připojený soubor: chatovani.pdf

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: "kontrolované" chatování
Cílový jazyk: procvičení jazykových znalostí na dané téma
Časový nárok: 5 minut a více (dle potřeby a tématu)
Pomůcky: počítače s připojením k internetu, kartičky

  • Žáci si vytvoří (pokud ještě nemají) účet na xchat, icq či podobné aplikaci.
  • Žáci se rozdělí do dvojic. Ve dvojicích se rozdělí a sednou si tak, aby na sebe vzájemně neviděli.
  • Vysvětlíme žákům, že si budou po určenou dobu ve dvojicích chatovat na zadané téma. Jejich úkolem je zjistit co možná nejvíce informací a ukládat si historii chatu.
  • Téma si žáci vyberou ze sady kartiček (lícem dolů, témata se mohou opakovat).
  • Žáci chatují, učitel/ka monitoruje a pomáhá s obtížnou slovní zásobou. Náhodně můžeme projít historii chatu a zkontrolovat dodržování netikety a angličtiny (toto se dá udělat i zpětně).
  • Po uplynutí doby stanovené pro chatování dostanou žáci za úkol shrnout zjištěné informace do krátkého souvislého textu (možno zadat jako domácí úkol), případně na toto téma krátce pohovoří.

Pozn.1: Je vhodné v předchozí hodině připomenout pravidla netikety.

Pozn.2: Témata volíme podle jazykových znalostí, věku a zájmů žáků.

Classroom language:

Get into pairs and decide who is A and who is B. Vytvořte dvojice a rozhodněte, kdo je A a kdo B.
Log into xchat/icq... Přihlaste se na xchat/icq...
Pick a card. Vyberte si kartu.
Find out as much information as possible about your partner and the topic you have picked. Zjistěte co možná nejvíce informací o vašem partnerovi/partnerce a tématu, které jste si vybrali.
Tell the class what you have found out. Řekni třídě, co jsi zjistil/a.
Write a short text about what you have found out about each other. Napiš krátký text o tom, co jsi zjistil/a.

Interaktivní pracovní list k tématu: Small Talk


Návrat do:
Informační a komunikační technologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010