Dobré a špatné webové stránky
(Informační a komunikační technologie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: shrnout kritéria, podle kterých hodnotíme kvalitu webové stránky; uvědomit si, co dělá dobrou webovou stránku a co špatnou
Cílový jazyk: přídavná jména
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: tabule, počítač, internetový zdroj, internetový slovník

  • Na tabuli velkými písmeny napíšeme GOOD WEB PAGE DESIGN a BAD WEB PAGE DESIGN.
  • Ptáme se žáků, co se jim líbí a nelíbí na webových stránkách, které navštěvují, a proč. Přitom poznamenáváme jejich postřehy na tabuli buď pod GOOD WEB PAGE DESIGN, nebo BAD WEB PAGE DESIGN.
  • Žáci jsou rozděleni do dvojic nebo trojic.
  • Zadáme žákům, aby vypsali s pomocí internetového slovníku co nejvíce přídavných jmen popisujících kvalitní (dobrou) a nekvalitní (špatnou) webovou stránku. Stanovíme časový limit.
  • Po uplynutí daného času si žáci vzájemně své seznamy porovnají.

Classroom language:

What makes a good web page design? Co dělá dobrý design webových stránek?
What makes a bad web page design? Co dělá špatný design webových stránek?
Use an online dictionary to look up adjectives that can be used to describe a good and bad web page design. Vyhledejte v on-line slovníku přídavná jména popisující dobrý a špatný design webové stránky.

Varianta:

V 8. a 9. ročnících se po uplynutí daného času z dvojic vytvoří čtveřice, které dají své seznamy dohromady. Jejich úkolem je domluvit se a vybrat pět výrazných kladů a pět výrazných záporů. Poté se vytvoří osmice a úkol se opakuje, až vznikne seznam pěti nejvýraznějších kladů a pěti nejvýraznějších záporů webových stránek.

Interaktivní pracovní list k tématu:  Adjectives


Návrat do:
Informační a komunikační technologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010