CAT E-MAIL
(Informační a komunikační technologie)

Připojený soubor: cat-e-mail.doc

Téma: aplikace internetové komunikace
Průřezové téma: Mediální výchova (rostoucí prostředky komunikace a potenciál pro dezinformace), Osobnostní a sociální výchova (čas strávený chatováním a potenciál nebezpečí od jiných uživatelů), Environmentální výchova (vytváření a skladování digitálního obsahu a s tím spojený vliv na živ.prostředí)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: informační a komunikační technologie (ict)
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cílový jazyk: zadávání instrukcí

Další připojené soubory:

Interaktivní pracovní list k tématu: E-mail , Using Internet

Připojené video:


Návrat do:
Informační a komunikační technologie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010