Hudební a výtvarná výchova
(Strana 7)

Umění Aboriginů

Doporučený ročník: 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis, geometrie, multikulturní výchova
Cíl aktivity: rentgenový styl původních australských obyvatel, technika vytečkování
Časový nárok: 45 minut

Videoklip

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: uhodnout obsah textu písničky podle videoklipu
Časový nárok: 20 minut

Vodopád písmen a slov

Doporučený ročník: 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis, přírodopis
Cíl aktivity: rozvíjení citu pro kompozici, koláž; využití písmen různé velikosti a barev pro vyjádření přírodních úkazů, skupinová práce
Časový nárok: 45 minut

Vyzkoušej svou paměť

Doporučený ročník: 9.
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: dějepis, anglický jazyk
Cíl aktivity: zapamatovat si co nejvíce detailů na uměleckém díle
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: vyzkousej-svou-pamet.ppt

Wolfgang Amadeus Mozart - skladatel v době klasicismu

Doporučený ročník: 7
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: doplnit do textu chybějící informace
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: wolfgang-amadeus-mozart.pdf

Zvukové dvojče

Doporučený ročník: 6
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: porovnat zvuk drobných předmětů v krabičkách, hledat spolužáka, který má stejnou krabičku
Časový nárok: 15 minut

Strana: 1 <<... | 5 | 6 | 7 | ...>> 8

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010