Hudební a výtvarná výchova
(Strana 2)

Hudební nástroje – přesmyčky a křížovka

Doporučený ročník: 6., 7.
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, fyzika
Cíl aktivity: vyluštit přesmyčku a křížovku s názvy hudebních nástrojů, roztřídit hudební nástroje
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: hudebni-nastroje-presmycky-a-krizovka.pdf

Ilustrace pohádky

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: literatura
Cíl aktivity: vyjádřit příběh malbou, převyprávět příběh vlastními slovy v cílovém jazyce
Časový nárok: 90 minut

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: kresba profilu, využití libovolného písma
Časový nárok: 90 minut

Jakub Jan Ryba

Doporučený ročník: 7
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Jingle Bells

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: doplnit do textu písničky chybějící předložky
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: jingle-bells.pdf

Jména zvířat

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: sdělení podobou písma
Časový nárok: 45 minut

Johann Sebastian Bach - skladatel v době baroka

Doporučený ročník: 8
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: rychle v textu vyhledat odpověď na otázku
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: johann-sebastian-bach.pdf

Kalendář

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: dokreslovaná koláž; vztah písma a motivu
Časový nárok: 45 minut

Komiks

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Cíl aktivity: rozvíjení fantazie, kresba figury nebo kolorovaná kresba; funkce písma
Časový nárok: 90 minut

Krajina slov

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: dekorativní práce; využití písma psacího nebo lineárního tiskacího
Časový nárok: 45 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | 4 | ...>> 8

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010