Hudební a výtvarná výchova
(Aktivity doporučené pro 8. ročník ZŠ - strana 3)

Question Tags

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Rituály

Doporučený ročník: 8
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: rozvoj rytmického cítění, spolupráci a smyslu pro humor
Časový nárok: 45 minut (2 x 45 minut)

Rytmické jazykolamy

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: procvičit výslovnost prostřednictvím anglických jazykolamů s rytmickými prvky
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: rytmicke-jazykolamy.pdf

Stárnutí

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: trojrozměrná práce z postupně dotvářených a zvětšovaných profilů
Časový nárok: 45 minut

Sting: An Englishman in New York

Doporučený ročník: 8
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: doplnit chybějící slova do textu
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: sting-an-englishman-in-new-york.pdf

THE AIR GUITAR

Téma: rozdělení hudebních nástrojů
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (dokázat ocenit talentované lidi a schopnosti druhých)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: the-air-guitar.doc

Tubthumping (I Get Knocked Down): Chambawamba

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: doplnit do textu písničky chybějící slova
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: tubthumping-chambawamba.pdf

Ucho

Doporučený ročník: 8
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis, fyzika
Cíl aktivity: popis zvuků na základě poslechu
Časový nárok: 45 minut

Umění Aboriginů

Doporučený ročník: 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis, geometrie, multikulturní výchova
Cíl aktivity: rentgenový styl původních australských obyvatel, technika vytečkování
Časový nárok: 45 minut

Videoklip

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: uhodnout obsah textu písničky podle videoklipu
Časový nárok: 20 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010