Hudební a výtvarná výchova
(Aktivity doporučené pro 8. ročník ZŠ - strana 1)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: kresba profilu, využití libovolného písma
Časový nárok: 90 minut

Johann Sebastian Bach - skladatel v době baroka

Doporučený ročník: 8
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: dějepis
Cíl aktivity: rychle v textu vyhledat odpověď na otázku
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: johann-sebastian-bach.pdf

Kalendář

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: dokreslovaná koláž; vztah písma a motivu
Časový nárok: 45 minut

Komiks

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Cíl aktivity: rozvíjení fantazie, kresba figury nebo kolorovaná kresba; funkce písma
Časový nárok: 90 minut

Krajina slov

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: dekorativní práce; využití písma psacího nebo lineárního tiskacího
Časový nárok: 45 minut

Květina pocitů

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: vyjádřit své vlastní pocity a myšlenky
Časový nárok: 45 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: kvetina-pocitu.pdf

Maska

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Cíl aktivity: rozvoj fantazie, vyjádření charakteru barvou; části obličeje
Časový nárok: 45 minut

Metallica - Nothing Else Matters

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: doplnit chybějící slova v textu písničky
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: metallica-nothing-else-matters.pdf

Moods and Characters

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: hudební a výtvarná výchova
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Mozek

Doporučený ročník: 8
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: přírodopis
Cíl aktivity: kresba mozku, rozvoj fantazie; využití znalostí o mozku
Časový nárok: 90 minut

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010