Adjective describing all
(Hudební a výtvarná výchova)

Připojený soubor: adjective-describing-all-ppp.ppt

Doporučený ročník: 6.
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: na základě čtyř obrázků najít společné přídavné jméno, připravit a výtvarně ztvárnit podobný úkol pro ostatní spolužáky
Cílový jazyk: big, fat, old, clever, short, heavy, tired, strong, slow, loud, aj.
Časový nárok: 45 minut
Pomůcky: projektor, tužka, menší papírky na psaní odpovědí, prezentace, čtvrtky

  • Rozdělíme třídu na skupinky po 3 – 5 žácích, každá dostane tužku a 10 malých papírků.
  • Vysvětlíme žákům, že na prezentaci uvidí čtyři obrázky a jejich úkolem bude napsat přídavné jméno, které obrázky spojuje, na lísteček. Za správné odpovědi žáci získávají body.
  • Po ukončení a vyhodnocení soutěže rozdáme žákům čtvrtky a požádáme je, aby vytvořili podobný úkol pro své spolužáky.
  • Můžeme žákům pomoci seznamem přídavných jmen, která by mohli ztvárnit (small, thin, young, stupid, long, happy, sad, quiet, fast, etc.)
  • Necháme žáky prezentovat své práce a spolužáky hádat společné přídavné jméno.
  • Práce žáků vystavíme.

Classroom language:

Make groups of three/four/five. Vytvořte skupinky po třech/čtyřech/pěti.
What´s the adjective describing all thepictures?. Jaké přídavné jméno popisuje všechny obrázky?
Write the adjective on the piece of paper. Napište přídavné jméno na kousek papírku.
Show your pictures. Ukažte své obrázky.
Well done. Dobrá práce.

Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010