Be a Superstar!
(Hudební a výtvarná výchova)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro melodii a rytmus, procvičit dovednost čtení
Cílový jazyk: sing, melody, rhythm, song, screen
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: počítač s připojením na internet (případně interaktivní tabule)

  • Na webové stránce www.karaokehaven.com spustíme online karaoke
  • Zeptáme se žáků na jejich oblíbený hudební žánr a dále na to, jestli by si uměli představit, že zpívají v kapele nebo že se zúčastní pěvecké soutěže.
  • Rozdělíme žáky do skupinek. Na tabuli napíšeme názvy pár předem vybraných písní, ze kterých si žáci mohou vybírat (eventuálně dáme žákům časový limit na výběr písně)
  • Každá skupina si zvolí svého zástupce, který se pokusí o zazpívání alespoň části vybrané hudební skladby.
  • Na závěr mohou skupiny hodnotit jednotlivé výkony, vyjadřovat se k obsahu nebo hádat interpreta apod.

Varianta 1

Z písní můžeme vybírat duety a vyvolávat tak jednotlivé dvojice žáků.

Classroom language:

Choose the song you would like to sing. Vyber si píseň, kterou bys chtěl/a zpívat.
Look at the screen and sing along to the words as they change colour. Sleduj obrazovku a zpívej podle postupně se zabarvujících slov.

Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010