A Design for Life: Manic Street Preachers
(Hudební a výtvarná výchova)

Připojený soubor: a-design-for-life-manic.pdf

Doporučený ročník: 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: seřadit text do správného pořadí
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: CD přehrávač/připojení k internetu, pracovní list

  • Rozdáme žákům rozstříhaný text písničky, který si rozloží přehledně na lavici. Pracují ve dvojicích.
  • Úkolem je během poslechu správně sestavit rozstříhaný text. Písničku přehrajeme tolikrát, kolikrát to bude nutné.

Pozn.: A Design for Life - Manic Street Preachers

Doplňková aktivita:

Požádáme studenty, aby na internetu zjistili něco o této hudební skupině - jména a věk členů skupiny, město, odkud pocházejí, jak se dali dohromady, z jakého prostředí pocházejí, kdo je inspiroval atd. (Names & ages of group members?, Origins: Which town did they come from?, How did they meet?, How were they first introduced to music?, Who were they inspired by?, What sort of background did each band member have? difficult? poor? rich? good?, Who disappeared? Why?) Pro názornost a představu žáků je vhodné mít po ruce mapu světa. Nabízí se otázky, jako Kdo z vás by je poslouchal?, Líbila se ti skladba?, Šel bys na jejich koncert?, Šel by na koncert tvůj otec? apod.

Celý text:

A DESIGN FOR LIFE
Manic Street Preachers

Libraries gave us power (In what way?)
Then work came and made us free (How?)
What price now for a shallow piece of dignity (What does he mean?)

I wish I had a bottle
Right here in my dirty face to wear the scars
To show from where I came
(What does he want people to know?)

We don't talk about love, (When?)
We only want to get drunk (Who does he mean by 'we'?)
And we are not allowed to spend (What?)
As we are told that this is the end (Of what?)

A design for life (x4)

I wish I had a bottle
Right here in my pretty face to wear the scars
To show from where I came (What does he mean?)

We don't talk about love,(When?)
We only want to get drunk (Who does he mean by 'we'?)
And we are not allowed to spend (What?)
As we are told that this is the end (Of what?)

A design for life (x4)

We don't talk about love,(When?)
We only want to get drunk (who does he mean by 'we'?)
And we are not allowed to spend (What?)
As we are told that this is the end (Of what?)
A design for life (x4)


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010