COCTAIL COCK-UP
(Hudební a výtvarná výchova)

Připojený soubor: coctail-cock-up.doc

Téma: hudební žánry a móda
Průřezové téma: Multikulturní výchova (původ a charakter hudby), Mediální výchova (kultura a image v hudebním odvětví), Osobnostní a sociální výchova (přijetí vrstevníků a začlenění do skupiny), Environmentální výchova (znečišťování prostředí hlukem)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, dějepis
Cílový jazyk: tázací dovětky (český ekvivalent je ne? nebo že (ano)?)

Další připojené soubory:

Interaktivní pracovní list k tématu: Question Tags

Připojené video:


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010