Dav lidí
(Hudební a výtvarná výchova)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova
Cíl aktivity: vyjádření charakteru malbou; užití teplých a studených tónů
Cílový jazyk: pojmenování lidských vlastností a výrazů tváře
Časový nárok: 45 minut
Pomůcky: štětec, čtvrtka A3, akvarelové barvy

  • Ptáme se žáků, zda si všímají tváří lidí, jež potkávají, když jdou např. do školy, na nákupy aj. Z výrazu náhodně potkaných lidí, z jejich obličeje, lze vyčíst jejich charakter nebo momentální náladu.
  • Na čtvrtku žáci namalují hlavy. Barvy zvolí podle představy charakteru. Pomocí teplých a studených tónů žáci vyjádří charakterové vlastnosti a náladu člověka.
  • Po zaschnutí výkresu domalují výrazy v obličeji slabým štětcem.
  • V závěru hodiny žáci popisují lidi ze svého obrázku, jací jsou, co dělají, jak se chovají k ostatním atd. (používají slovní zásobu, kterou znají).

Interaktivní pracovní list k tématu: Moods and Characters


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010