Cestování
(Hudební a výtvarná výchova)

Doporučený ročník: 9
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cíl aktivity: kresba a malba; zachycení světadílů
Cílový jazyk: téma cestování, krajina, země a světadíly, moře; minulý čas prostý, předpřítomný čas
Časový nárok: 90 minut
Pomůcky: čtvrtka A3, mapy, tuš, barevné křídy, namáčecí pero

  • Činnost žáků zahájíme rozhovorem o cestování, vycházíme z vlastních zážitků a zážitků žáků. Žáci anglicky popíší cestu do nějaké země, kterou navštívili (způsob dopravy, charakter země, zajímavosti).
  • Požádáme žáky, aby nakreslili obrys světadílu, který si vybrali (předlohou je mapa).
  • Do mapy vyznačí trasu své cesty (místo, odkud vyjížděli až po samotný cíl). Použijí černou tuš a pero. Jejich cesta nemusí odpovídat skutečnosti, mohou si ji i vymyslet.
  • Barevnými křídami znázorní povrch země a moře, pak zakreslí důležité toky, pohoří a pouště a popíší je.
  • Liniemi vyznačí ve své "mapě" směr cesty, nakreslí dopravní prostředky, kterými cestovali (v oceánu loď, na pevnině automobil, při pěší túře lidské stopy apod.).
  • Po skončení práce žáci vyprávějí o své cestě, zážitcích, setkáních (fantazii se meze nekladou).

Varianta:

Jednodušší provedení.
Ze starých atlasů a map žáci vystříhnou světadíl nebo stát (nemusí je kreslit), dále pokračují podle výše uvedeného způsobu.

Interaktivní pracovní list k tématu:  Travelling ExperienceNávrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010