Abeceda
(Hudební a výtvarná výchova)

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Cíl aktivity: výroba pomůcky pro mladší žáky na výuku angličtiny (kartičky s písmeny a obrázky), spojení slova a obrazu
Cílový jazyk: písmena anglické abecedy a jejich výslovnost, slova začínající zvoleným písmenem
Časový nárok: 45 minut
Pomůcky: kartičky ze čtvrtky (A6), barevné tuše, fixy, tužka, štětec

  • Seznámíme žáky s cílem hodiny - vyrobit pomůcku pro mladší žáky k hodinám anglického jazyka.
  • Žáci si nachystají pomůcky.
  • Každý žák si připraví ze čtvrtky pět kartiček. Na každou kartičku si tužkou předkreslí písmeno a obrázek. Písmeno bude velké, plošné. Obrázek bude obsahovat věc začínající zvoleným písmenem. Pod obrázek napíší tiskacím lineárním písmem slovo v angličtině (H - HOUSE).
  • Obrys velkého písmene žáci obtáhnou fixem nebo tuší. Lineární písmo rovněž.
  • Po dokončení žáci předvedou svoji práci, vyslovují písmena a k nim čtou zvolená slova.

Interaktivní pracovní list k tématu: Hidden Letters


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010