Co se vylíhlo z vejce
(Hudební a výtvarná výchova)

Doporučený ročník: 6
Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, přírodopis
Cíl aktivity: dokreslovaná koláž
Cílový jazyk: pojmenování zvířat a pojmy k tématu jaro
Časový nárok: 90 minut
Pomůcky: nůžky, lepidlo, barevný papír, čtvrtka A4, černý fix nebo tuš s dřívkem

  • Povídáme si s žáky o jaru. Např. období rození mláďat (lze využít příležitost a zopakovat jména mláďat a dospělých jedinců v angličtině), oslavy Velikonoc (zvyky) atd.
  • Žákům rozdáme pomůcky a seznámíme je s cílem hodiny.
  • Žáci vystřihují z barevných papírů různé tvary vajíček (puklá, rozbitá, barevná a veliká), které skládají a lepí na sebe. Využívají možnosti vrstvení papíru na sebe a do kompozice, tu následně nalepí na bílou čtvrtku.
  • Do vajíček dokreslují líhnoucí se mláďata (i vylíhlá) černě, protože černá kresba dobře vyniká na barevné kompozici koláže.
  • Po skončení práce žáci v angličtině vyprávějí o tom, co se na jejich obrázku děje.

Interaktivní pracovní list k tématu: Animal Offsprings


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010