Bee, Beetle, Bee, Beetle
(Hudební a výtvarná výchova)

Připojený soubor: bee-beetle-bee-beetle.pdf

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: hudební výchova
Cíl aktivity: rozvíjet smysl pro rytmus pomocí slov o různém počtu slabik
Cílový jazyk: názvy nápojů, popř. potravin
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: tabulka, pracovní list

 • Zatleskáme čtyři doby pomalu (udáme tempo) a přitom počítáme: "1, 2, 3, 4."
 • Zopakujeme, ale tentokrát počítání nahradíme slovem Bee: " Bee, Bee, Bee, Bee."
 • Nyní zatleskáme osm dob, a to dvakrát rychleji než předtím, a opět počítáme: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8."
 • Každý pár dob (1 a 2, 3 a 4, …) nahradíme slovem Beetle tak, že každou slabiku vyslovíme zvlášť: "Bee-tle, Bee-tle, Bee-tle, Bee-tle, Bee-tle."
 • Rozdělíme třídu na dvě skupiny. Jedna skupina vytleskává a říká BEE, druhá BEETLE, obě skupiny tleskají v rytmu najednou.
 • Když to jde oběma skupinám dobře, vymění si to.
 • Potom můžeme na vytleskávání a vyslovování vymyslet trochu složitější variace, např.:
  " Bee, Bee, Beetle, Beetle,
  Bee, Beetle, Bee, Beetle,
  Bee, Bee, Bee, Beetle,
  Beetle, Beetle, Beetle."

 • Žáci mohou přicházet s vlastními nápady.
 • Potom můžeme žáky opět rozdělit do skupin s tím, že každá skupina vytleskává a říká jiný vzorec.

Pozn.: Jako pomůcku při zapisování těchto vzorců lze využít tabulku, kde místo Tea napíšeme jen B a místo Beetle jen E.

B E B E
E E B B
E B E B
B B E E
 • Žáci pak vytleskávají a vyslovují podle zápisu v tabulce, čtou zleva doprava a zeshora dolů. Potom čteme zápis v jiném směru, od zdola nahoru, zprava doleva, diagonálně. Každá skupina také může vytleskat jiný řádek a střídat se.

Doplňková aktivita 1:

Žáci nahradí písmena v tabulce notami.

Doplňková aktivita 2:

Každému žákovi dáme pracovní list, vytleskáme rytmus z naší tabulky a žáci ho zakreslí do tabulky na svém pracovním listě. Zkontrolujeme odpovědi žáků a aktivitu zopakujeme, ale s jiným rytmem. Je rovněž možné požádat žáky, aby si vymysleli vlastní rytmus, předvedli ho ostatním a ti ho zapíší do své tabulky na pracovním listě.

B E E B
E E E E
B B B B
E B E E

Pozn.: Po určité době a praxi jsou žáci schopni pomocí nápadu Bee Beetle zapsat rytmus z díla Beethovena.

Varianta:

Použijeme další slova: Salt, Pe-pper (stejné jako Bee, Beetle), Choc-olate, Bread (stejné jako Beetle, Bee), juice or-ange (stejné jako Beetle, Beetle).


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010