Historie afroamerické hudby
(Hudební a výtvarná výchova)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: občanská výchova - multikulturní výchova, dějepis
Cíl aktivity: seznámit se s afroamerickou hudbou (od dob otroctví až po moderní rap a hip hop) a jejími předními osobnostmi
Cílový jazyk: work song, jazz, blues, spiritual, funk, soul, hip hop
Časový nárok: 45 minut
Pomůcky: hudební ukázky, CD přehrávač, kartičky se symboly (učitel/ka vytvoří sám/sama), internetový zdroj

  • Žáci si vždy poslechnou jednu hudební ukázku. Potom jim dáváme otázky týkající se jejich osobních preferencí a schopností charakterizovat konkrétní skladbu, nakonec mají za úkol rozpoznat společné rysy procházející historií afroamerické hudby.
  • Každou hudební ukázku můžeme spojit se symbolem nebo barvou a nakreslit na jednotlivé kartičky. Připravíme si osm skladeb, proto uděláme osm kartiček se symboly. Kartičky pak žáci seřazují podle doby vzniku.
  • Pokud jsou k tomu podmínky, žáci si mohou při posledních skladbách zatančit.

Pozn.: Uvedené skladby jsou pouze návrhem, učitel si může najít vlastní písně reprezentující jednotlivé hudební styly a žánry.

Výběr skladeb:

(u každé skladby je uvedena webová stránka, na které si ji lze poslechnout)

1. Work Song - Pickin' Cotton All Day Long (Creola And Ceola Smith)
http://www.amazon.com/Pickin-Cotton-All-Day-Long/dp/B0011UOD24

2. Spiritual - Kum Ba Ya / Take My Hand, Precious Lord (Lynda Randle)
http://www.youtube.com/watch?v=7wHHpDlGY_U

3. Blues - Nobody Loves Me, But My Mother (B. B. King)
http://www.youtube.com/watch?v=n1KOcM2aT9U

4. Jazz - Don't Worry 'Bout Me (Frank Sinatra)
http://www.youtube.com/watch?v=sxXfN4XqtsY

5. Rhythm and Blues - Let the Good Times Roll (Ray Charles)
http://www.youtube.com/watch?v=wjELrev9TU0

6. Funk/Soul - Papa's Got a Brand New Bag (James Brown)
http://www.youtube.com/watch?v=vq0m0FLz4Jc

7. Hip Hop (early) - Hip Hop Be Bop (Man Parrish)
http://www.youtube.com/watch?v=yZNfsgXCQ0I

8. Rap/Hip Hop (contemporary) - God Gave Me Style (50 Cent)
http://www.youtube.com/watch?v=ud3rxsSjFQo


Všechny skladby lze také stáhnout na:
http://www.apple.com/itunes/.


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010