Blues, jazz a rokenrol na řece Mississippi
(Hudební a výtvarná výchova)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: zeměpis, občanská výchova, informační a komunikační technologie (ict)
Cíl aktivity: informační a komunikační technologie (ict)
Časový nárok: 90 minut
Pomůcky: hudební ukázky na CD, mapa, internetový zdroj, CD přehrávač

 • Vyzveme žáky, aby jmenovali písničky a hudebníky, kteří jsou spojováni s jazzem, blues nebo rokenrolem: "Name songs or musicians associated with jazz, blues, or rock and roll." Je nutná předchozí znalost a představa o obsahu pojmů.
 • Zeptáme se, zda jsou některé z příkladů spojeny s konkrétním místem: "Are any of these examples closely identified with a place?"
 • Potom se zaměříme na hudební nástroje, které lze slyšet v různých stylech hudby. Např. klarinet a trumpeta jsou charakteristické pro New Orleans a jazz. Elektrická kytara pro Memphis a blues, zvuk piana pro Elvise Presleyho a styl Chucka Berryho pro Memphis a rokenrol.
 • Necháme žáky, aby si poslechli krátké ukázky jazzu, blues a rokenrolu s hudebníky, jako byli Louis Armstrong, B. B. King, Scott Joplin nebo Jonny Lang. Vybereme muzikanty, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s řekou Mississippi. Ukážeme si na mapě.
 • Zeptáme se, zda dokáží identifikovat styl hudby každé ukázky:
 • "Can you identify the style of each music selection?"
 • A zda se daný styl váže ke konkrétnímu místu: "Is the style associated with any particular city?"
 • Jako příklad může posloužit Basin Street Blues od Louise Armstronga. Zeptáme se žáků, které nástroje slyší: "What instruments can you hear?" Pak se zeptáme, kde je ulice Basin Street: "Where is Basin Street located?"
 • Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech. Pokud máme knihy, časopisy a jiné tištěné materiály o historii americké hudby, jazzu, rocku a blues, dáme je žákům k dispozici, včetně možnosti přístupu na internet.
 • Skupinky žáků hledají ve vyhledávači různá města podél řeky Mississippi a hudbu a hudebníky vztahující se k těmto městům: "Look for River cities and for styles of music and musicians who are identified with jazz, blues, or rock and roll." Skupiny si poznamenávají výsledky hledání.
 • Ptáme se žáků, které muzikanty objevili a na jaké souvislosti mezi stylem, muzikanty a městy narazili: "Which musicians did you discover? What are the connections between music styles, musicians, and cities?"

Pozn.: Můžeme se zamyslet nad tím, jakou úlohu měla např. trubka v baroku a jakou má v jazzu.

Doplňková aktivita:

Žáci za domácí úkol nebo v hodině anglického jazyka (po domluvě s vyučujícím angličtiny) napíší úvahu o tom, jak řeka Mississippi ovlivnila americkou hudbu.


Návrat do:
Hudební a výtvarná výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010