Fyzika
(Aktivity doporučené pro 6. ročník ZŠ - strana 1)

Měříme proporce lidského těla

Doporučený ročník: 6, 7, 8
Předmět: fyzika
Mezipředmětové vazby: přírodopis, matematika
Cíl aktivity: změřit určité proporce lidského těla
Časový nárok: 10 - 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: merime-proporce-lidskeho-tela.pdf

Pevné, kapalné a plynné skupenství

Doporučený ročník: 6
Předmět: fyzika
Mezipředmětové vazby: chemie
Cíl aktivity: rozdělit látky na pevné, kapalné a plynné
Časový nárok: 15 až 20 minut

Pošli signál

Doporučený ročník: 6
Předmět: fyzika
Cíl aktivity: prostřednictvím hry ´Elektřina/Pošli signál´ zopakovat látku související s magnety a magnetismem, anglické názvy různých materiálů
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: posli-signal.pdf

POWER HUNGRY

Téma: výroba energie
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za snížení spotřeby energie), Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (investice a různé míry přijetí alternativních zdrojů energie), Výchova demokratického občana (protesty a demonstrace, NIMBY syndrom), Environmentální výchova (diskuse o výrobě energie)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: fyzika

Připojený soubor: Připojený soubor: power-hungry.doc

Sink or Float

Doporučený ročník: 6,7,8,9
Předmět: fyzika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Sopečný výbuch

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: fyzika
Mezipředmětové vazby: chemie, přírodopis, zeměpis
Cíl aktivity: pokusem imitovat výbuch sopky a pochopit podstatu výbuchu
Časový nárok: 15 minut

Split Sentences

Doporučený ročník: 6
Předmět: fyzika
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Tělesa a látky

Doporučený ročník: 6
Předmět: fyzika
Cíl aktivity: rozdělit materiály na látky a tělesa
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: telesa-a-latky.pdf

Testujeme tašky ze supermarketů

Doporučený ročník: 6, 7
Předmět: fyzika - environmentální výchova (doplňková aktivita 2)
Cíl aktivity: zjistit, který supermarket má nejkvalitnější igelitové tašky
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: testujeme-tasky-ze-supermarketu.pdf

Time Measurement

Doporučený ročník: 6.
Předmět: fyzika, měření času
Cíl aktivity: doplnit do textu chybějící informace, převést jednotky času dle zadání
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: time-measurement_worksheet.pdf

Strana: 1 <<... | 2 | 3 | ...>> 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010