Bezpečnost práce s elektrickými materiály
(Fyzika)

Připojený soubor: bezpecnost-prace-s-elektrickymi-materialy.pdf

Doporučený ročník: 7., 8., 9.
Předmět: fyzika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: rozhodnout, zda dané činnosti jsou při práci s elektřinou vhodné/bezpečné, či ne
Cílový jazyk: slovní zásoba spojená s elektřinou, rozkazovací způsob (kladný a záporný)
Časový nárok: 20 - 25 minut
Pomůcky: pracovní listy, nůžky, lepidlo

  • Zopakujeme si s žáky slovní zásobu spojenou s elektřinou pomocí cvičení jedna, kdy žáci doplňují názvy k jednotlivým obrázkům.
  • Poté požádáme žáky, aby rozstřihali obrázky na straně 2 pracovního listu.
  • Požádáme žáky, aby obrázky přiřadili k jednotlivým zásadám kontaktu s elektřinou.
  • Současně bude úkolem žáků rozhodnout, zda příkazy ponechat tak jak jsou nebo před ně přidat zápor.
  • Nakonec si s žáky text projdeme a zkontrolujeme.

Classroom language:

Label the pictures. Popište obrázky.
Cut out the pictures and match them to the safety tips. Vystřihněte obrázky a přiřaďte je k bezpečnostním radám.
Write DON´T in front of the safety tips if necessary. Napište NE- před bezpečnostní rady, pokud je to nutné.
Let´s read and check your ideas. Přečtěme si a zkontrolujme vaše nápady.

Správné odpovědi:

1. kite, plug, outlet, extension cord, ladder, safety cap, electrical substantion, chainsaw, powerline
3.
1f DON´T
2i ---
3e DON´T
4g DON´T
5d ---
6j ---
7c ---
8a ---
9b ---
10h ---


Návrat do:
Fyzika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010