Dějepis
(Strana 6)

Thermopyly

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: naučit se nazpaměť neznámý text, výslovnost a reprodukce textu
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: thermopyly.pdf

Town Plan

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

Třicetiletá válka - vojenská hlídka

Doporučený ročník: 7, 8
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: sehrát scénku z období třicetileté války, vhodné dosazení termínů do scénáře
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: tricetileta-valka-vojenska-hlidka.pdf

Two English Queens

Doporučený ročník: 8
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem

V Rudolfových sbírkách

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: dějiny umění, výtvarná výchova
Cíl aktivity: vytvořit katalog k výstavě, umět popsat předměty na výstavě
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: v-rudolfovych-sbirkach.pdf

Vznik USA - pexeso

Doporučený ročník: 8
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: opakování informací o vzniku USA
Časový nárok: 25 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: vznik-usa-pexeso.pdf

WAY TO WAR

Téma: přehled událostí, které vedly k vypuknutí 2.světové války
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (minulé a současné vztahy a stereotypy v Evropě)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis, občanská výchova

Připojený soubor: Připojený soubor: way-to-war.docx

Who am I?

Doporučený ročník: 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: otázkami, na které lze odpovídat pouze ano nebo ne zjistit, o kterou historickou osobnost se jedná
Časový nárok: 5-10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: who-am-i.pdf

Zprávy z vesmíru

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: sestavit celistvé zprávy z vesmírného vysílání
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: zpravy-z-vesmiru-2listy.pdf

Strana: 1 <<... | 4 | 5 | 6 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010