Dějepis
(Strana 3)

Napoleon

Doporučený ročník: 8
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: sestavit tabulku z bitev, letopočtů a zemí
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: napoleon.pdf

Napoleon´s Biography

Doporučený ročník: 9.
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: umět se zeptat na chybějící informace v textu a zároveň najít potřebné informace v textu a zodpovědět kladenou otázku
Časový nárok: 45 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: napoleon´s-biography-prac.-list.doc

Národní divadlo

Doporučený ročník: 8
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: identifikovat místa, odkud byly přivezeny základní kameny ND
Časový nárok: 10 minut

Normandie

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: odpověď na otázky o vylodění v Normandii
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: normandie.pdf

Objevné plavby

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cíl aktivity: umět se orientovat na mapě světa a popsat cesty objevitelů
Časový nárok: 15 - 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: objevne-plavby.pdf

Odsuny 1945-46

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: seznámení se s osudem odsunuté Němky
Časový nárok: 15 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: odsuny-1945-46.pdf

Olympijské hry

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: tělesná výchova, osobnostní a sociální výchova
Cíl aktivity: zařazování sportů do kategorie zimní a letní
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: olympijske-hry-2listy.pdf

Otrok Pallas jde na nákup

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: orientovat se v již nepoužívaných měnových jednotkách
Časový nárok: 10 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: otrok-pallas-jde-na-nakup.pdf

Politické procesy 50. let

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: popsat obrázek dle předem daných informací, skládání puzzle
Časový nárok: 20 minut

Připojený soubor: Připojený soubor: politicke-procesy-50-let.pdf

POSTCARD FROM NOWHERE

Téma: úvod do dědictví rakousko-uherského císařství
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (význam evropských dějin při formování České rep.)

Doporučený ročník: 6, 7, 8, 9
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: zeměpis

Připojený soubor: Připojený soubor: postcards-from-nowhere.docx

Strana: 1 <<... | 3 | 4 | 5 | ...>> 7

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010