Čeští králové – kdy a jak jsem zemřel
(Dějepis)

Připojený soubor: czech-kings-worksheet.pdf

Doporučený ročník: 7.
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: matematika
Cíl aktivity: spojit české panovníky s letopočtem a způsobem jejich úmrtí
Cílový jazyk: letopočty, minulý čas
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list, tužka

  • Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane pracovní list.
  • Žáci se ve dvojicích snaží co nejrychleji vytvořit trojici údajů panovník-způsob úmrtí-letopočet.
  • Společně zkontrolujeme výsledky: „When did Rudolf II. die? What was the reason of his death?“

Varianta 1:

Kartičky můžeme také rozstříhat a rozdat žákům. Ti pak chodí po třídě a pomocí otázek mají za úkol vytvořit správné trojice.

Classroom language:

Match the monarch to the era and reason of his death.

Přiřaďte panovníka kletopočtu a důvod jeho úmrtí.
When did Rudolf II die? Kdy zemřel Rudolf II.?
What was the reason of his death? Co bylo důvodem jeho smrti?
Přemysl Ottokar II. Přemysl Otakar II.
Wenceslas II. Václav II.
John of Luxembourg Jan Lucemburský
Charles IV (the Fourth) Karel IV. (Čtvrtý)
Louis II. of Hungary Ludvík Jagellonský
Ladislaus the Posthumous Ladislav Pohrobek
George of Poděbrady Jiří z Poděbrad
Joseph I. Josef I.
Přemysl Otakar the Second died in Battle on the Marchfeld in twelve seventy eight. Přemysl Otakar II. zemřel v bitvě na Moravském poli v roce 1278.
Die of tuberculosis/leukaemia/pneumonia zemřít na tuberkulózu/leukémii/zápal plic
Be stabbed/poisoned být ubodán/otráven
Die of heart attack zemřít na mrtvici
Drown utopit se
Smallpox neštovice
disease of livers and kidneys choroba jater a ledvin
dropsy vodnatelnost
syphilis syfilis
typhus tyfus
thirteen hundred and five/thirteen oh five 1305 (tisíc tři sta pět)

Správné odpovědi:

Přemysl Ottokar II. – battle on the Marchfeld – 1278

Wenceslas II. – tuberculosis – 1305

Wenceslas III. – stabbed – 1306

John of Luxembourg – battle of Crécy – 1346

Charles IV. – pneumonia – 1378

Ladislaus the Posthumous – leukaemia – 1457

George of Poděbrady – disease of livers and kidneys, dropsy – 1471

Louis II. of Hungary – drown, battle on Mohács – 1526

Rudolf II. – syphilis – 1612

Frederick, Elector Palatine – typhus - 1632

Joseph I. – smallpox - 1711


Návrat do:
Dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010