Napoleon´s Biography
(Dějepis)

Připojený soubor: napoleon´s-biography-prac.-list.doc

Doporučený ročník: 9.
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Cíl aktivity: umět se zeptat na chybějící informace v textu a zároveň najít potřebné informace v textu a zodpovědět kladenou otázku
Cílový jazyk: Napoleon, military, fight, defeat, gain command, government, crown, invasion, fleet, destroy, annul, withdraw, rush, exile, plot, sneak, army
Časový nárok: 45 minut
Pomůcky: pracovní listy

  • Zopakujeme si s žáky, co vědí o Napoleonovi formou brainstormingu a vytvoření mind map na tabuli.
  • Poté se věnujeme slovní zásobě formou spojovačky (viz příloha).
  • Rozdělíme žáky do dvojic na A a B a rozdáme jim pracovní listy.
  • Požádáme žáky, aby vytvořili otázky, kterými zjistí informace chybějící v texu.
  • Učitel monitoruje práci žáků.
  • Žáci se vzájemně ptají, aby doplnili chybějící informace.
  • Na závěr si zrekapitulujeme Napoleonův život v datech.
  • Text trénuje tvorbu otázek v minulém čase prostém.

Classroom language:

What do you remember about Napoleon? Co si pamatujete o Napoleonovi?
Match the words to their meanings. Spojte slova s jejich významy.
Make questions to find out the missing information. Vytvořte otázky, abyste mohli zjistit chybějící informace.

Návrat do:
Dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010