Charles University - křížovka
(Dějepis)

Připojený soubor: charles-university-krizovka.pdf

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: tvorba minulého času (aktivní, pasivní), stručně se seznámit s dějinami Univerzity Karlovy
Cílový jazyk: university, rector, slovesa: play a role, divide, protest, have, stop, start, found, be, follow, work, cause, become, can, elect
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Žákům rozdáme pracovní listy s křížovkou.
  • Požádáme je, aby vyplnili křížovku minulými časy sloves ve spodním rámečku hodícími si do vět legendy.
  • Poté požádáme žáky, aby z písmenek tajenky sestavili slovo.

Classroom language:

Fill in the crosswords using past tense of the verbs from the box below. Vyplňte křížovku minulými časy sloves ve spodním rámečku.
Make a word from the letters of the solution. Vytvořte slovo z písmen tajenky.

Správné řešení:

UNIVERSITY

charles-university-reseni.png (velikost: 23.6 kB | rozměry: 563x355px)


Návrat do:
Dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010