Politické procesy 50. let
(Dějepis)

Připojený soubor: politicke-procesy-50-let.pdf

Doporučený ročník: 9
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: popsat obrázek dle předem daných informací, skládání puzzle
Cílový jazyk: práce s textem, popis obrázku
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: lepidlo, nůžky a obálky nebo sáčky, obrázek a text, zvětšený obrázek na tabuli

  • Na čtvrtku nalepíme z jedné strany text, z druhé portrét osobnosti (učitel/ka vyhledá sám/sama) a rozstříháme po řádcích. Vložíme do obálky nebo sáčku. Takto připravíme tolik skládaček, kolik je skupinek.
  • Do malých skupinek rozdáme rozstříhaný životopis M. Horákové (můžeme rovněž využít životopisy H. Píky, R. Slánského, viz níže, ale je potřeba si je do hodiny připravit jako text o M. Horákové).
  • Skupina musí text složit.
  • Po otočení jednotlivých dílků s textem si žáci zkontrolují správnost tím, že se jim objeví složený obrázek, který se váže k dané osobě a který je nalepený z druhé strany.
  • Stejný, ale zvětšený obrázek nalepíme na tabuli.
  • Žáci pak vlastními slovy popisují obrázek a představují danou osobu na základě získaných informací.

Classroom language:

Put the cut up text back together. Složte rozstříhaný text.
Turn the pieces with the text over. Obraťte díly s textem.
Describe the picture and speak about the person. Popište obrázek a mluvte o dané osobě.

Heliodor Píka:

Heliodor Píka was born on 3 July 1897 in Štítina near Opava, to a family of wheelwrights. In 1915 he graduated from a Czech grammar school in Opava and wanted to study pharmacy, but he had to go into military service. A year later (1916) he left for the Galician front, where in the same year he was captured by Russian troops and joined the Czechoslovak legions. He remained in Russia until 1917 until T. G. Masaryk ordered him to leave for the Western Front. For his medical practice, he worked with the health workers on the French front. He fought with other soldiers in Champagne. On 9 January 1919, he returned to a new and emerging Czechoslovakia as a lieutenant. He fought against the Polish army in Těšínsko. In 1921 he married Marie Sehnalová, and a year later they had a son, Milan. His military career was rising. He graduated from the Military University of Paris and he worked as an attaché in Bucharest, and up till 1937 he worked at the Ministry of Defence. After the occupation of Czechoslovakia by Germany, he fled to London and worked for Jan Masaryk. During the 2nd World War he worked in Istanbul as the ambassador to the Balkans. L. Svoboda asked him to become an attaché in Moscow, but after some time he warned Edvard Beneš that the USSR did not have good intentions towards Czechoslovakia. After 1948 he was arrested and accused of treason, and in a fabricated trial was sentenced to death by hanging. He was executed on 21 June 1949 in Plzeň prison yard at Bory. This execution was the first politically motivated judicial murder in socialist Czechoslovakia.

Rudolf Slánský:

He was born on 31 July 1901 in Nezvěstice near Plzeň. He graduated from a grammar school in Plzeň. Immediately after the end of World War I he left for Prague where he began to associate with the left-leaning intellectuals. In 1921 he joined the new Communist Party. He quickly climbed the party`s ranking. In 1935 he was elected to the Czechoslovak National Assembly. After the annexation of the Sudetenland he immediately fled, because as a Jew he was not safe. He went to Moscow. Only his brother survived the concentration camps. In Moscow he worked for the Czechoslovak broadcast of Moscow Radio. He also met the brutality of the Communists. His daughter was kidnapped and he never saw her again. During The Slovak National Plot he was taken away to Slovakia as a Communist delegate. After the war in 1946 he became the general secretary of the Communist Party and worked there up until 1951. He was the most powerful man of the party after Klement Gottwald. On 23 November 1951 he was arrested and taken to the Ruzyně prison. In a fabricated trial, he and other senior officials of the party were hanged at Pankrác prison on 3 December 1952. They were cremated in January 1953 and their ashes spread somewhere north of Prague.


Návrat do:
Dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010