Anglické královny I
(Dějepis)

Připojený soubor: anglicke-kralovny-i.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: srovnat životy dvou nejslavnějších anglických panovnic
Cílový jazyk: porovnávání, stupňování přídavných jmen, popis osoby
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: texty a obrázky ke královnám, tabule, internetový zdroj

  • Žáky rozdělíme do dvojic.
  • Každý z dvojice dostane text o jedné z královen. Přečte si ho.
  • V textu si každý podtrhne údaje o narození (birth), manželovi (husband) a počtu dětí (number of children), také kolik uměly jazyků (how many languages she spoke) a jaké měly vzdělání (her education), včetně důležitých státnických činů (important statesman - like acts). Toto napíšeme i na tabuli.
  • Oba z dvojice si informace postupně předčítají, tj. nejdříve si řeknou, kdy se královny narodily, kdo byl jejich manžel atd. Každý si pod text napíše jednu srovnávací větu, kterou může z právě přečteného údaje utvořit. Např. že královna Alžběta je starší než královna Viktorie a královna Viktorie je mladší než královna Alžběta.
  • Po vzájemné výměně informací by měl mít každý žák pod textem alespoň pět vět.
  • Nakonec porovnají i podobizny obou královen a připíší minimálně další dvě věty.
  • Své výsledky dvojice prezentují před třídou.

Pozn.: portréty Alžběty I., portréty Viktorie

Classroom language:

Read the text, and underline the facts that are written on the board. Přečti si text a podtrhni údaje, které jsou napsané na tabuli.
Read the underlined facts to each other in pairs, and compare the lives of both queens. Navzájem si podtržené údaje přečti se spolužákem a porovnejte životy obou královen.
Write down at least five sentences. Napiš alespoň pět vět.
Write down two sentences comparing the pictures of the queens. Porovnej obrázky královen a napiš dvě věty.

Návrat do:
Dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010