Gotická vitráž
(Dějepis)

Doporučený ročník: 7
Předmět: dějepis
Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova
Cíl aktivity: vysvětlit pojem vitráž a jeho původ, popsat vitráž
Cílový jazyk: popis obrázku, barvy; Gothic stained glass
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: obrázky dvou vitráží, barevné pastelky, papír, internetový zdroj

  • Žáky rozdělíme do dvojic.
  • Každý žák z dvojice dostane černobílou kopii vitráže. Obrázky si nesmějí ukázat.
  • Každý si vybarví svou vitráž barevnými pastelkami.
  • Jeden z dvojice podrobně popisuje svou vitráž a druhý ji kreslí.
  • Poté si role vymění.
  • Nakonec si žáci ve dvojici své obrázky ukáží a podle originálu porovnají.

Pozn.: Fotografie gotických vitráží najdete například zde.

Classroom language:

Colour your Gothic stained glass window. Vybarvi svou gotickou vitráž.
Don't show it to your neighbour. Neukazuj ji svému sousedovi.
Describe your picture to your neighbour. Popiš svůj obrázek spolužákovi.
He/She will draw it. Ten/Ta ho nakreslí.
Compare your pictures. Porovnejte si obrázky.
Exchange roles. Vyměňte si role.

Návrat do:
Dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010