Archeologové vykopali...
(Dějepis)

Připojený soubor: archeologove-vykopali-2listy.pdf

Doporučený ročník: 6
Předmět: dějepis
Cíl aktivity: naučit se pojmenovat nádobí
Cílový jazyk: jug, plate, mug, vase, pot, bowl, small bowl, knife, spoon, to excavate
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: kartičky s popisky, obrázky, tabule s velkými kartami, pracovní list

  • Na tabuli nalepíme velké karty s názvy nádobí a napíšeme úvodní větu Archaeologists have excavated… (zároveň se snažíme tuto větu pantomimou a gesty názorně předvést).
  • Ukážeme na obrázek a řekneme úvodní větu. Pokud nikdo z žáků nezná správnou odpověď, prozradíme ji.
  • Vyvolaný žák nebo žák, který odpověděl správně, si pro obrázek a kartičku se slovem přijde k tabuli a zůstane tam stát.
  • Po rozluštění všech slov celá třída přečte celé věty, např.: "Archaeologists have excavated a jug." Žáci před tabulí ukazují nad hlavou kartičky s obrázky.
  • Kartičky s obrázky i s popisky se rozdají jednotlivcům a žák, jenž je náhodně vyvolán, řekne větu se slovem, které má napsané na kartičce: "Archaeologists have excavated a (spoon)." Kdo má obrázek lžíce, ukáže ho a zopakuje danou větu nebo může obrázek jen ukázat a celou větu řekne někdo jiný.

Classroom language:

Does anybody know what is in the picture? Ví někdo, co je na obrázku?
Let's say together what we can see in the picture: Řekněme všichni, co vidíme na obrázku:
Archaeologists have excavated… Archeologové vykopali…
Show your picture. What is it? Ukaž svůj obrázek. Co to je?
Read the word on your card. Přečti slovo ze své karty.
Who has the corresponding picture? Kdo má odpovídající obrázek?

Doplňková aktivita:

Po této činnosti můžeme ještě rozdat pracovní list, kam si žáci ke skicám obrázků píší správná slovíčka. Jako pomůcka nám poslouží kartičky s popisky (ovšem bez obrázkové pomoci), které po absolvování všech aktivit vrátíme zpět na tabuli. "Vykopané" nádoby žáci libovolně ozdobí, např. vypichovanou nebo šňůrovou technikou.

Interaktivní pracovní list k tématu: ExcavationsNávrat do:
Dějepis

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010