Periodic Table Quiz
(Chemie)

Doporučený ročník: 8,9
Předmět: chemie
Cíl aktivity: práce s interaktivním pracovním listem
Cílový jazyk: periodic table, rows, columns, chemical element, names of elements, metals, metalloids, non-metals, noble gases …

Periodic Table Quiz - interaktivní pracovní list


Návrat do:
Chemie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010