Atom - zjisti fakta
(Chemie)

Připojený soubor: atom-zjisti-fakta-4listy.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: fyzika
Cíl aktivity: najít odpovědi na otázky týkající se atomu
Cílový jazyk: atom, nucleus, proton, neutron, electron, mass, charge, proton number, centre of an atom, hydrogen
Časový nárok: 15 - 20 minut
Pomůcky: pracovní listy, tabule

  • Listy s informacemi okopírujeme na barevné papíry (umožní to snadnější orientaci). Pokud je ve třídě větší počet žáků, uděláme kopií více, aby se žáci netísnili u jedné kopie. Barevné kopie umístíme na zeď nebo tabuli.
  • Žáci pracují ve dvojicích. Každá dvojice dostane kopii listu s otázkami.
  • Pokud nám to prostorové podmínky umožňují, dvojice se posadí na zem doprostřed třídy. Pokud ne, zůstanou v lavicích.
  • Jeden z dvojice zůstane sedět, nesmí nikam odcházet, u sebe má list s otázkami. Ten druhý chodí po třídě a získává informace z barevných listů, které jsou na zdech. Musí si tedy pamatovat otázku i odpověď na ni.
  • Přibližně po čtyřech minutách se role ve dvojici vymění, tzn. ten, kdo seděl, chodí po třídě a hledá odpovědi na otázky.
  • Otázky a odpovědi si společně zkontrolujeme a udělíme dvojicím body.

Classroom language:

He/She is the sitter. On/Ona je tím, kdo sedí.
This person is given a copy of the questions. Tato osoba dostane kopii s otázkami.
The second person walks around and gathers the information. Druhá osoba chodí po třídě a sbírá informace.
He/She is the seeker. On/Ona je tím, kdo hledá.
The sitter and the seeker, swap roles! Sedící a hledající, vyměňte si role!

Správné odpovědi k otázkám 1-17:

1. nucleus

2. tiny ball

3. protons and neutrons

4. positive

5. a proton is heavier than an electron

6. electrons

7. very far

8. an electron is lighter than a proton / virtually none

9. negative

10. neutral

11. number of protons in the nucleus

12. identical number

13. H

14. one

15. the shorthand and proton number of helium

16. two

17. one


Návrat do:
Chemie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010