Hmotnostní zlomek - výpočty
(Chemie)

Připojený soubor: hmotnostni-zlomek-vypocty.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Cíl aktivity: porozumět výpočtu hmotnostního zlomku trojčlenkou
Cílový jazyk: mass fraction, juice, salt, syrup, soup…
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list s příklady, tiskárna, slovníček, tabule

  • Nejprve žákům rozdáme pracovní list se dvěma příklady na výpočet hmotnostního zlomku.
  • Spolu s pracovním listem žákům rozdáme i slovníček.
  • Aktivita by neměla trvat déle než 8 minut, přičemž slouží k zopakování učiva k tématu chemické výpočty - hmotnostní zlomek.
  • Po skončení aktivity vypočítáme příklady společně na tabuli. Využíváme trojčlenku, ale zároveň je vhodné žákům ukázat i postup výpočtu přes dosazení do vzorce.
  • Žáci, kteří oba příklady správně vypočítají a budou mít správně zapsanou odpověď v angličtině, získávají odměnu.
  • Na aktivitě pracují žáci samostatně, chyby si každý opravuje při společné kontrole.

Správná odpověď:

1) Mass fraction of salt in this soup is 0.025.
2) Mass fraction of fruit syrup in this juice was 0.034.


Návrat do:
Chemie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010