Atom - čertova křížovka
(Chemie)

Připojený soubor: atom-certova-krizovka.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Cíl aktivity: porozumět pojmu atom v širších souvislostech
Cílový jazyk: atom, molecule, shell, electron…
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Na úvod žákům rozdáme Čertovu křížovku a česky jim vysvětlíme její princip:
    1. žáci z přeházených písmen sestaví slova k danému tématu
    2. vyluštěné slovo napíší na připravený řádek
    3. do políčka tajenky, které je určeno číslem před slovem, napíší písmeno, jehož pořadí udává číslo v závorce za slovem
    4. na závěr žáci české výrazy spojí s anglickým překladem
  • Po skončení aktivity následuje společná kontrola vyluštěných slov a jejich správného přiřazení. Tajenku žáci přeloží do angličtiny.

Classroom language:

Unscramble the letters and make words. Uspořádejte písmena a vytvořte slova.

Řešení:

1) ATOM - ATOM
2) MOLEKULA - MOLECULE
3) OBAL - SHELL
5) JÁDRO - NUCLEUS
6) HMOTNOST - WEIGHT
7) ELEKTRON - ELECTRON
8) PROTON - PROTON
10) UHLÍK - CARBON

Tajenka:

MALÝ A MENŠÍ - SMALL AND SMALLER


Návrat do:
Chemie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010