Bezpečnostní symboly - pexeso
(Chemie)

Připojený soubor: bezpecnostni-symboly-pexeso-2listy.pdf

Doporučený ročník: 8
Předmět: chemie
Cíl aktivity: přiřadit symbolu správný výraz, porozumět značení chemických látek
Cílový jazyk: corrosive, explosive, toxic, irritant…
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list s kartičkami, barevná tiskárna, nůžky

  • Na úvod žáky rozdělíme do tříčlenných skupin a rozdáme nastříhané pexeso.
  • Po rozstříhání kartiček mohou žáci začít hrát, přičemž pravidla jsou stejná jako u klasického pexesa. Zde k obrázku chemického symbolu přiřazují jeho význam vyjádřený slovy.
  • Při první hře je možné žákům rozdat slovníčky pro případ, že některá slovíčka neznají a nezapamatují si je při střihání kartiček. Hráč pokaždé řekne, co daný symbol znamená (otočí-li kartičku s obrázkem), popř. přečte (otočí-li kartičku s textem).
  • Během 15 minut mohou žáci hraní pexesa opakovat vícekrát, přičemž si sčítají body, které získají během této doby.
  • Po skončení hry vyhodnotíme a oceníme žáky, kteří získali nejvíce bodů během hry (plusem do aktivity v hodině).

Doplňková aktivita:

Žáci si mohou symboly nalepit do sešitu, popsat a uvést příklady jednotlivých typů chemických látek. Na aktivitě mohou žáci pracovat ve skupině.

Interaktivní pracovní list k tématu:  Lab Safety Rules


Návrat do:
Chemie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010